headerheader
header

Nyhetsbladet

Sedan december 2011 har vi varje kvartal, i samband med utdelningen av hyresavierna, delat ut vårt nyhetsblad som har till uppgift att belysa för dig som är vår hyresgäst vad som är på gång i och omkring våra fastigheter. Här bredvid hittar du alla utgivna nummer i form av PDF-filer, du kan klicka på bilden för att läsa eller högerklicka på filen och välj ladda ned om du vill skriva ut den på papper.

Har du inte PDF-läsare installerat kan du hitta Adobes PDF-läsare här,
eller bara googla på "pdf läsare" för att hitta andra sorter.