headerheader
header

Vår historia

Olle Bohlin startade företaget Svenska Ekonomibyggen AB 1971.
Detta företaget var framförallt inriktiktad på att rusta upp villor runt om i Göteborg. Efter några år ändrade företaget inriktning och man koncentrerade sig istället på att bygga om och förvalta fastigheter med lägenheter.

Dotterbolaget Byggnads AB Bohlin& co bildades i början av åttiotalet och övertog byggproduktionen medan svenska ekonomibyggen fortsatte att ansvara för fastighetsförvaltningen. Mellan åren 1974-1993 rustades 1500 lägenheter upp, men därefter så valde man att helt konsentrera sig på förvaltning av fastigheter. 

Storleken på beståndet har varierat genom åren, beståndet var som störst i slutet av 90-talet då O Bohlin Byggnads AB förvaltade närmare åttahundra lägenheter mellan Gamlestan i öster och Flatås i väster. 


Olle Bohlin var som person snabb med att följa med i nya trender, han insåg snabbt att internet inte bara var en fluga och blev i slutet av 90-talet omnämd i Göteborgspostenför att det gick att söka lägenheter och göra felanmälningar via hemsidan, något som inte var vanligt på den tiden. 

Han var intresserad av nya ideer och försökte hitta lösningar för att man skulle kunna ha vindkraftverk på ett av våra hus i framtiden, men vi vet idag att det är svårt att lösa med tanke på oljud och vibrationer. Men i Olle Bohlin´s anda och för att föra hans tanke vidare så använder sig O Bohlin Byggnads AB idag av vindkraftsel i alla allmäna uttrymmen i fastigheterna och de har installerat led-belysning sedan 2015 i alla allmäna utrymmen som förr hade glödlampor installerade.
olle bohlinolle bohlin
olle bohlin
Olle Bohlin